Aquaplaning, niet zo onschuldig als het lijkt | Tirendo.be

Pression des pneus

Aquaplaning – wat het is, en hoe het kan worden voorkomen

Aquaplaning

‘Aqua’ betekent water, ‘planing’ duidt op vliegen, en als we het woord dus letterlijk vertalen staat er niets minder dan vliegen over water. Het betreft een fenomeen waarbij de banden het contact met de weg verliezen doordat er een laag water op staat, en waarbij het kan gebeuren dat de auto voor een moment onbestuurbaar wordt. En dat kan, vanzelfsprekend, buitengewoon gevaarlijk zijn!

Aquaplaning: wat is het?

Wanneer de weersomstandigheden beroerd zijn, wanneer het zicht slecht is of de weg glad, zijn de meesten van ons automatisch voorzichtiger. Maar niet alleen sneeuw en ijs, maar ook regen en water op de weg kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken. Zoals blijkt uit de tabel hieronder worden ongelukken vaak veroorzaakt door weersomstandigheden, en blijven die niet zelden zonder ernstige of zelfs fatale gevolgen. Een behoorlijk percentage van al deze ongelukken wordt veroorzaakt door regen en, jawel, aquaplaning.

Statistieken uit een Amerikaanse studie (2002-2012) over Aquaplaning.

Aantallen Percentage
595,900 ongelukken 46% veroorzaakt door weersomstandigheden
245,446 gewonden 52% door toedoen van de weersomstandigheden/td>
2.876 gestorven 46% door toedoen van de weersomstandigheden

Bron: US Federal Highway Administration

Wanneer een auto het contact met de weg verliest doordat er teveel water op de weg ligt, is het alsof u over een bijzonder gladde weg rijdt: u heeft simpelweg geen controle meer over uw voertuig. Het is onbestuurbaar; sturen, gas geven of remmen, het haalt voor een kort moment niets uit. Bovendien gebeurt het vrijwel altijd onverwacht; het domweg overkomt de bestuurder. Naar men zegt ervaart men ook werkelijk een gevoel van zweven, alsof men even gewichtsloos is. De auto surft over het water en men kan met de lichtste beweging het stuur bewegen.

Factoren die aquaplaning beïnvloeden

Snelheid

Hoe hoger de snelheid, hoe waarschijnlijk dat aquaplaning zich voordoet. Echter, zelfs met een snelheid van 50 km/h kan het al gebeuren! Het wordt dan ook aangeraden om, wanneer u een grote plas water nadert, altijd snelheid te minderen.

Soort en conditie van de band

Verouderde banden, banden met slecht of weinig tot geen profiel, banden die niet op spanning zijn, of domweg andere dan de door de fabrikant van het voertuig aangeraden type of maat banden, vergroten allen de kans op aquaplaning. Laat u goed informeren en verzeker u van een goed setje!

De hoeveelheid water op de weg

Hoe meer water, hoe groter de kans op aquaplaning. Bij hoge snelheid en enorme hoeveelheden water is grip zelfs met de beste banden niet gegarandeerd. Maar ook met slechts een dun laagje op de weg kan het al gebeuren.


Wat te doen wanneer het gebeurt?

Allereerst, geen paniek! Ongecontroleerde bewegingen halen niets uit, maar maken het alleen maar erger. Blijf kalm en probeer, in zoverre als mogelijk is, de rijrichting vast te houden. Geef geen wilde rukken aan het stuur. Ook moet u de natuurlijke neiging op de rem te gaan staan zien te onderdrukken, want ook hiermee maakt u de boel er niet beter op. Het beste is dus zo weinig mogelijk te doen, te wachten totdat u merkt weer grip te hebben, en dan pas beheerst te remmen.

Hoe het te vermijden?

Aquaplaning

1
Vervang tijdig de banden! Check geregeld de profieldiepte en gewis u ervan dat de banden niet te oud en te versleten zijn.

2
Weet dat bredere banden per definitie de kans op aquaplaning verhogen, daar het gewicht van het voertuig over een groter oppervlak wordt verdeeld. Dunnere banden snijden als het ware gemakkelijker door het water en duwen het sneller opzij.

3
Het is raadzaam om, wanneer u weer nieuwe bandjes onder de auto legt, te letten op de nieuwste technologieën en specificaties. Zo heeft bijvoorbeeld de Michelin Pilot Sport 3 een ‘Anti Surf Systeem’, waarmee de mogelijkheid op aquaplaning enorm verkleind wordt.


Aquaplaning is dus een bijzonder gevaarlijk, maar niet onontkoombaar verschijnsel. Samenvattend kunnen we zeggen dat u met een tijdige vervanging van oude door nieuwe, aan de aanbevelingen van de fabrikant beantwoordende banden en een regelmatige check de kans op aquaplaning al enorm verkleind. Koppel dit aan een beheerst rijgedrag en u kunt er in alle redelijkheid gerust op zijn. Mocht het echter toch gebeuren – en die kans is er altijd – raak dan niet in paniek en maak geen felle of ondoordachte bewegingen.


In dit fragment uit het programma "Drive it! Examine it!" van de Duitse nationale omroep wordt uitstekend gevisualiseerd wat er bij aquaplaning precies gebeurt.
Vindt uw nieuwe banden eenvoudig met onze configurator